Mænd & Kvinder omkring Sendebuddet ﷺ

Samlet pris inkl. fragt (2 titler): 599,-

Kære læser!

For at denne Ummah endnu engang skal blomstre og være til gavn for sig selv og andre, er den nødt til at reflektere over sin fortids storhed og gyldne tidsalder og studere dens fromme forgængere og i særdeleshed de kvindelige ledsagere. Om ledsagerne har Allah sagt:

“De der gik forud, de første, nemlig muhajirun og ansar, og de, der fulgte dem i at handle godt, i dem finder Allah behag, og de finder behag i Ham. Til dem [ledsagerne] har Han [Allah] beredt haver med rindende floder; dér skal de forblive til evig tid. Det er den vældige sejr.” [Koranen 100:9]

Denne bog kommer med eksempler, der giver os indtryk af den første muslimske kvindes personlighed, hendes liv, adfærd og hendes plads i det muslimske samfund. Disse eksempler er blot nogle få og en lille del af det som vi ved om denne enestående generation af kvinder. Vi ønsker at belyse de kvinders liv, som er fremragende eksempler for nutidens muslimer.

Muslimske søster! Kvinder, som denne bog er tilegnet, er et fremragende eksempel for dig – et eksempel, hvis lige er svær at finde. Og hvis du efterstræber et godt liv og redning i denne verden og det Hinsides – så følg eksemplet af Sendebuddets ﷺ kvindelige Ledsagere!

Bogen indeholder 58 biografier af de noble sahabiyat [kvindelige ledsagere].