Koranens etikette

Bestil via Tlf. 31311379 (sms/opkald)

Samlet pris inkl. fragt: 299,- SPAR 99 KR. Normalpris: 349,-

Allah, den mest Nådige, har velsignet os mennesker ved at forsyne os med både intellekt og Vejledning i Koranen til hvordan vi skal leve et succesfyldt og lykkeligt liv. Overfladisk læsning eller blot at bære rundt på store bøger er dog ikke til nogen nytte.
Forfatteren til denne bog, Imam Al-Nawawi [rh], skriver i sin indledning: ”Jeg har set befolkningen i vores land, Damaskus, anstrenge sig for at recitere den mægtige Koran: de studerer den, instruerer andre i den, og de læser den enten i grupper eller enkeltvis.

Gennem dage og nætter gør de sig vældig umage med den. På denne måde søger de tilfredsheden af Allah (swt), den Højeste, Besidderen af Majestæt og Ære. Dette fik mig til at skrive en kortfattet afhandling omkring de rette etiketter, der kræves af enhver Koranbærer, samt egenskaberne for dem, som memorerer og studerer den. Allah (swt), den Højeste, har befalet os at rådgive hinanden vedrørende Hans (swt) Bog og redegøre for de rette etiketter for Koranbærere og Koran-studerende samt vejlede og påminde om disse etiketter.”

Således kommer vi i denne bog tættere på det forhold som Profeten (saw), ledsagerne (ra) og de tidligere lærde havde til Koranen og de etiketter samt forholdsregler, som disse noble personligheder vægtede højt i deres hverdag. Herigennem vil Koranen lettere kunne påvirke og få en plads i læserens hjerte og sind

ISBN: 9788799567188
Antal sider: 377
Format: B5
Størrelse: 17 x 25 cm
Vægt: 680 gram
Omslag: Hardcover med guld-præg

Indholdsfortegnelse
Forord…………………………………………………………..14
Imam Al-Nawawis biografi ……………..……………..15
Forfatterens navn og oprindelse.……………..………16
Omgang med viden.………………………………..……..18
Imam Al-Nawawis undervisere.……………..……….19
Imam Al-Nawawis studenter og elever.……………20
Imam Al-Nawawis gudsfrygt og afholdenhed.….20
Imam Al-Nawawis bibliografi……………..…………..21
Imam Al-Nawawis rejse til det Hinsides…………..23
Indledning – Af Imam Al-Nawawi……………..……24
Hensigten med denne bog og dens struktur……..28
Om brugen af svage ahadith.……………..……………30
Kapitel 1.……………..……………..……………..…………32
Belønningen for at recitere Koranen og
dem, der memorerer den.…………………32
Kapitel 2……………..……………..……………..………….40
Recitationens og recitatorers
forrang.………………………………………….…..40
Kapitel 3……………..……………..……………..………….42
At ære Koranens folk og forbuddet mod at
skade dem..……………..……………..…………..42
Kapitel 4……………..……………..……………..………….46
Etikette for Koranundervisere og
Koranstuderende………..……………..…….…..46
Koranens ihændehavere og deres
hensigt………………..……………..……………….46
Ikke søge et verdsligt
mål………………..………………..…………………50
Ikke være imod at studerende reciterer med
andre.……………..……………..……………..……52
Formet af gode
egenskaber…………….…………..……………….54
Bønner og
bønfaldelser…………………..……………..…….56
At være venlig og imødekommende……….56
Oprigtighed mod studerende………………. 58
Ikke besat af hovmod…………………………..60
At disciplinere den studerende……………..62
Den fælles forpligtelse til undervisning….62
Fast besluttet på at lære……………………….62
At undervise i rækkefølge af ankomst…….64
Studerende med usunde hensigter.……….66
Ikke at være urolig under recitation.……..66
Ikke vanærende viden.…………………………66
At have en rummelig forsamling……………68
Den studerendes etikette.……………………..68
At lære fra den bedste…………………………..70
At respektere læreren.………………………….70
At gå ind til og ud fra lektionen.…………….72
At sidde under lektionen.……………………..74
En lunefuld shaykh.……………………………..74
Mellem lektioner.…………………………………76
Hvornår man skal studere…………………….78
At behandle misundelse og stolthed.……..80
Kapitel 5……………………………………………………….82
Koranbærernes etikette………………………..82
At leve af at recitere Koranen.……………….84
At tage betaling.…………………………………..84
Vedvarende gennemlæsning af Koranen..86
At recitere om natten.…………………………..92
Vigtigheden af at bevare Koranen.…………96
At sove fra sin wird (eller hizb).…………….98
Kapitel 6.…………………………………………………….100
Koranlæsningens etikette.…………………..100
Tandbørste (miswak).………………………..100
Når ens mund er uren..……………………….102
Rituel renhed….…………………………………102
Tør afvaskning.…………………………………104
Ved mangel på vand og jord.……………….106
Stedet for recitation.…………………………..108
At vende sig mod bederetningen (qibla).110
At søge beskyttelse.…………………………….112
At sige ”Bismillahial-Rahman al-Rahim”114
Ydmyghed og eftertænksomhed..…………114
Gentagelse af et vers.…………………………..118
Gråd under Koranlæsningen..………………118
Tydelig recitation..……………………………..122
Hurtig recitation..………………………………122
Bønfaldelse i løbet af recitation.…………..124
Forskellige holdninger.……………………….126
Ting som man skal beskytte Koranen
mod.……………………………………………….…126
Rastløshed, forstyrrelser og det
ulovlige.…………………………………………….126
At påbyde det rette og forbyde det
slette.………………………………………………..128
Recitation på et fremmedsprog.…………..130
Tilladte recitationer.………………………..…130
Skiftende recitationer.………………………..132
Recitation i rækkefølge.………………………132
Recitation af et kapitel i selveste Koranen i
omvendt rækkefølge.………………………..…134
Recitation fra mushaf eller fra
hukommelse.…………………………………..…134
Hengivenhed til Koranen i en gruppe.…..136
Recitation på skift.……………………………..140
Recitation med hævet stemme.……………140
Afdæmpet recitation.………………………….144
At forskønne stemmen med
Koranen.……………………………………………146
Recitation på en melodisk måde.…………148
Søgen efter en gavnlig, smuk recitation..150
Recitation i forsamlinger.……………………152
At læse noget med en fuldendt
betydning………………………………………….154
Hvornår det er forkasteligt at læse
Koranen.……………………………………………156
Under fredagsbønnen..……………………….156
Recitation, mens man går rundt om Kaba
[tawaf].………………………………………….…158
Afviste fornyelser.………………………………158
Diverse bekymrende emner.………………..158
Ting sagt med bestemt vers.………………..160
At recitere Koranen med hensigt om at det
skal være tale.…………………………………….162
En recitator hilser.……………………………..164
Hilse en recitator.……………………………….164
Nysen under ens recitation..………………..166
Kaldet til bøn..……………………………………166
Besvare et spørgsmål………………………….166
At recitere og stå for nogen..………………..168
Værdifulde kendelser forbundet med
recitation under bøn..…………………………168
Et yderligere vers.………………………………170
Den, der kommer for sent.…………………. 170
Følgeren i en bøn..………………………………172
Begravelsesbønnen..…………………………..172
Frivillige bønner.……………………………..…172
Hvilken kategori falder Al-Fatiha under i
bøn?.…………………………………………………174
Nogen, der ikke kan recitere al-Fatiha….174
Flere surah i én raka..………………………..174
Hvornår en recitation bør være hørbar…174
Frivillige bønner……….………………………..176
At indhente bønner…..………………………..176
Retningslinjer for recitation i stilhed og
hørbart.…………………………………………..…178
Imamen holder en stille pause.……………178
At sige ”Amin”.………………………………..…178
Kendelsen vedrørende ”Amin”.……………182
At sige den samtidig med imamen..……..182
Sujud ved recitation af del af Koranen…..182
Antallet af sujud og deres placering……..184
Placering af versene i sujud.. ………………186
Uenighed om surah Fussilat.………….……188
Særlige kendelser vedrørende vers om
sujud..……………………………………………….188
Om surah Sad..…………………………………..190
Hvis imamen udfører sujud ved surah
Sad.…………………………………………………..190
Reglen for dem, som anbefales at udføre
sujud..……………………………………………….192
Sujud i almindelighed..……………………….194
Sujud i detaljer.………………………………….194
Andre end imamens recitation..…………..196
Tidspunktet for sujud..……………………….196
Rituel urenhed..…………………………………198
Mangfoldige sujud..……………………………198
Mens man rider.………………………………..200
At læse et vers om sujud før Al-Fatiha…200
At læse et vers af sujud på persisk eller som
en forklaring.………………………………….…200
Lytterne, der udfører sujud med en
recitator.….……………………………………….202
Kendelsen vedrørende en imam, der
reciterer et vers af sujud..………………..…202
Sujud på tidspunkter, hvor bøn ikke er
tilladt.……………………………………..……….202
Ruku i stedet for sujud..…………………..…202
Beskrivelse af sujud..……………………….…204
At stå eller sidde.……………………………….204
Etikette og manér.……………………………..206
At løfte hovedet og sige den afsluttende
hilsen.………………………………………………208
Sujud af recitation under bøn..…………….210
Sujud og bønfaldelse.………………………….210
At stå op fra sujud.. ……………………………212
At stå oprejst.…………………………………….212
Optimale tidspunkter for recitation.…….212
At glemme sit sted under recitation…..…214
At citere Koranen..………………………………214
Etiketten af at fuldføre Koranen..…………216
Kapitel 7.…………………………………………………….226
Alle menneskers etikette med Koranen..226
Lovkendelse for Koranens respekt…….…226
Lovkendelse for Koranens fortolkning…230
At bruge ukvalificeret holdning……………232
Kendskab til arabisk er ikke
tilstrækkelig………………………………………232
At diskutere og argumentere uden
begrundelse.……………………………………..234
At spørge om et vers’ visdom………………234
At sige ”jeg blev tvunget til at glemme”..236
At henvise til surah.……………………………236
Udtale af ordet ”surah”.………………………238
At sige ”recitation af” den og den..……….238
Koranen og ikke-muslimer.…………………238
Koranen som medicin..………………………240
Koranen som udsmykning.…………………240
At puste Koranens ord til
beskyttelsesformål……………………………..242
Kapitel 8..……………………………………………………244
Anbefalet tid og forhold for recitation….244
Særlige måneder og særlige surah……….244
Surah Ya Sin, al-Waqia og al-Mulk………244
Fredag og Eid-bønner………………………..244
Daglige bønner.…………………………………246
Anbefalede recitationer om fredagen…..246
Hyppig recitation af Ayat al-Kursi og
Muawidhatayn..…………………………….…..248
Recitation ved sengetid..…………………….248
Når man vågner.………………………………..250
At recitere Koranen i tilstedeværelse af en
syg person..……………………………………….250
At recitere Koranen i tilstedeværelse af en
person på sit dødsleje.………………………..252
Kapitel 9..……………………………………………………254
At skrive Koranen og at respektere
Mushaf.…………………………………………….254
Efter Profeten….….….….….….….….….……254
Hvorfor Koranen ikke blev nedskrevet i fuld
form på forhånd..….….….….….….….….…..256
Antallet af masahif, som Uthman
udsendte….….….….….….….….….….…..…..256
Udtalelsen af ordet ”mushaf”.….….….…..256
At skrive mushaf er en anbefalet
fornyelse.….….….….….….….….……………..258
Hvordan og hvor Koranen blev skrevet…258
At beskytte og respektere mushaf.….……258
Mushaf og ikke-muslimer.….….….….……260
At sælge mushaf til ikke-muslimer.…..…260
De uforstandige [sindssyge] og de
mindreårige….…………………………………..260
Rituel urenhed..….….….….….….….….….…262
Stor rituel urenhed..….….….….….….….….262
At skrive Koranen, mens man er rituelt
uren..….….….….….….….….….….….….….….264
At berøre bøger, der indeholder
Koranen.….….….….….….….….…..….………264
Klædedragter broderet med Koranen…..264
Kommentar om Koranen……..….….…..…266
Hadith-bøger.….….…….….….….….….….…266
Noget hvis recitation er blevet
ophævet…………………………………………….266
At røre, mens man har utilgiveligt
snavs………………………………………………..268
Ved mangel på vand eller jord..….….……270
Når man frygter dens ødelæggelse.….…..270
Værgens ansvar.….….….….….….….….……270
Handelstransaktioner.….….….….….….…..270
Kapitel 10..….….….….….….….….….….….….….……274
Imam Al-Nawawis leksikon..….….….….…274
Afsluttende bemærkninger..….….….….…298
Afslutning………………………..….….….….…300
Kapitel 11.….….….….….….….….….….….….….….….301
Noter, referencer og forklaringer til bogen….….….….….….….….….….….….….….301
Appendiks et – Vers til Sujud….….….….…331
Kapitel 12.….….….….….….….….….….….….….….…335
Korte biografier af personer omtalt i
bogen….….….….….….….….….….….….……..335