Kvinder omkring Sendebuddet ﷺ

Bestil via Tlf. 31311379 (sms/opkald)

Du kan sikre dit eksemplar allerede ved at forudbestille bogen her.

Mange forfattere har siden begyndelsen af den islamiske tidsalder nedfældet og skrevet om den vigtige rolle af Profetens ﷺ ledsagere i den tidlige islamiske historie. Mange storartede mænd som ledsagerne, kaliffer og de lærde, der levede både samtidig med og efter Profeten ﷺ, bidrog til oprettelsen og spredningen af ​​Islam gennem dawah. Men den rolle, som kvinder har spillet i begyndelsen af ​​islamisk historie, bliver ofte overset eller forsømt, selvom der findes talrige historier og beretninger om kvinder og den betydningsfulde rolle, som de spillede i Islam. En kvinde er det halve af menneskeheden og bærer ophav til den anden halvdel. Hun er således hele verden.

Den tidlige muslimske ummah blev grundlagt på et samarbejde mellem mænd og kvinder, der omgav Profeten Muhammad ﷺ og viede sit liv til at følge det guddommelige budskab, der blev åbenbaret for ham. Kvinder ؓ, som kom ind i Islams fold, spillede en misundelsesværdigt fremtrædende rolle side om side med mændene i at forme og udvikle det muslimske samfund som et forbillede, der frigjorde menneskeheden fra uvidenhedens lænker.

Kvinderne ؓ omkring Sendebuddet ﷺ var lysende stjerner i islamisk historie på samme måde som mændene, mens de opretholdt sin kyskhed, beskedenhed og ærbarhed samt til fulde opfyldte sine religiøse pligter. Disse noble kvinder besad storartede evner indenfor religion, politik, handel, videnskab og var indbegrebet af mod, retskaffenhed samt dybfølt hengivenhed til budskabet, som Profeten Muhammad ﷺ gav menneskeheden. Deres indflydelse viste sig ikke kun at påvirke deres generation, men også de efterfølgende.

De levende beretninger om de tidlige kvindelige troende ؓ i denne bog står som forbilleder og opfordrer til genoplivning af kvindernes ophøjede stilling, status og værdighed i samfundet. Fremhævelse af historier om de tidlige troende er desuden en af de mest virksomme måder at styrke sin tro.

Den første til at tro på Allah ﷻ som sin Herre og på Muhammad ﷺ som Hans Profet og Sendebud ﷺ var hans hustru Khadijah ؓ. Hun var den første til at støtte, styrke og trøste Allahs ﷻ Sendebud ﷺ. Hendes hjerte åbnede sig for Islam.

Efter hende tog mange kvinder imod Islam alene på grund af sin fulde overbevisning om Islams sandhed. Deres iver og vilje til at ofre sit liv og alt hvad de var vant til, såsom familie og ejendom alene for at tilbede Allahs ﷻ befaling.

Den første martyr i Islams historie var også en kvinde, Sumayyah ؓ, som blev korsfæstet sammen med sin ægtemand, Yasir, og søn, Ammar, og blev slået med sværd og stukket med spyd i den uudholdelige varme. De udholdt disse prøvelser med tålmodighed og håb om belønning hos Allah ﷻ, den Ophøjede. Profeten ﷺ, som kom forbi dem, lovede den gode nyhed om Paradiset for Yasirs husstand. Sumayyah nedværdigede indtil sit sidste åndedrag sine bødler, heriblandt Abu Jahl, ved hvis hånd hun blev martyr.

Endnu en forbilledlig kvinde er Aisha ؓ, som voksede op med Islam og iman. Med sin store intelligens og viden retledte hun folk og efterlod et eftermæle, som ingen andre fik i Profetens ﷺ levetid. Denne uforlignelige viden udgør en stor del af islamisk retsvidenskab.

Sådan var mødrene ved Islams begyndelse. De bragte storhed til Islam, deres styrke blev dens styrke, og Islams godhed spredtes gennem dem. Og hvis en mand opdraget af en kvinde i dag kaldes for ”mors dreng” og det anses for en fejl, blev det i tidligere tider anset for en værdighed og det blev sagt med stolthed.

Digteren havde ret:

Moren lærer én livet, og når hun er vis,

Vil storhed og herlighed komme til landet.

Hun er en kilde til velsignelser, en blomstrende have!

Tag dig af den –og den vil bære frugt i overflod.

Idet alle de lærde blev undervist af moren,

Kan ingen benægte hendes fortjenester.

Muslimsk historie er fyldt med glorværdige begivenheder. Er det så ikke på tide at lære fra dem og følge eksemplet af vores storartede kvinder ؓ, som kæmpede ved Profetens ﷺ side for religionens skyld?

Det er vores håb, at denne bog ikke blot vil styrke beslutsomhed hos muslimerne, som følger sine forgængeres fodspor, men også vil anspore dem til at efterligne eksemplerne af de retskafne, ædle og rene kvinder ؓ.

Læs denne bog. Lev disse storartede kvinders  ؓ  liv, som de levede det omkring Profeten ﷺ. Du vil fortælle fortællingerne til dine venner og familie. Men vigtigst af alt … Du vil aldrig glemme dem.

Vi beder til Allah, den Ophøjede, om at lede muslimske kvinder til den rette vej og om at belønne denne bogs læsere.

I bogen kan du læse om følgende:

Introduktion 8
Mødrene 12
Amina bint Wahb – Profetens mor 12
Halima as-Sadiyah – Profetens amme 17
Barakah al-Habashiyah [Umm Ayman bint Thalaba] og Fatima bint Asad 24
Fatima bint Asad 26
De troendes mødre 35
– Profetens ﷺ hustruer 35
Khadijah bint Khuwaylid 36
– Den første kvinde til at blive muslim 36
Hijra til Medina: 46
Sawda bint Zamah og Aisha bint Abu Bakr as-Siddiq –
De troendes mødre 46
Aishas bolig 73
Enker efter krigen i Mekka: 75
Hafsa bint Umar [bint al-Faruq] 75
– De troendes mor 75
Umm Salama bint Abu Umayyah [bint Zad ar-Rakib] 83
– De troendes mor 83
Abu Salama 89
Zaynab bint Khuzayma 98
– De troendes og de fattiges mor 98
Zaynab bint Jahsh al-Asadiyah 103
– De troendes mor og Koranens kvinde 103
Zayd ibn Harithah 103
Zayd – søn af Muhammadﷺ! 105
Juwayriyah bint al-Harith 117
– De troendes mor 117
Safiyah bint Huyay ibn Akhtab 126
– De troendes mor 126
Umm Habiba [Ramla bint Abu Sufyan] 136
– De troendes mor og kvinden af de to udvandringer 136
Mariyah al-Qibtiyya – Egypteren 146
Kvinder med forbindelse til Profeten ﷺ 161
Umm Ruman bint Amir – den noble svigermor 161
Umm Hani [Fakhitah bint abu Talib] 169
Umm Salama Asma bint Yazid ibn Sakan al-Ansariyah – kvindernes taler 173
Safiyah bint Abdul-Muttalib – digterinden fra Banu Hashim 189
Umm al-Fadl – hustruen til Profetens onkel al-Abbas 195
Umm Mabad al-Khuzaiyah – ejeren af den velsignede ged 212
Rufaydah al-Aslamiyah – den første sygeplejerske 228
Umm Waraqah [bint Abdullah bin Harith Ansariyah] – martyren, som memorerede Koranen 231
Umm Kulthum bint Uqbah – ”den prøvede kvinde” 237
Umm Sulaym bint Milhan ibn Khalid ibn Zayd ibn an-Najjar [Ansariyah] 247
Umm Haram bint Milhan – martyr i søtogtet 257
Fatima bint al-Khattab – den, som forvandlede fjenden til vennen 267
Al-Khansa – Tumadur bint Amr ibn al-Harith ibn ar-Rashid al-Sulamiyah 286
Ash-Shayma bint al-Harith as-Sadiya – Profetens ammesøster 292
Sumayyah bint Khabbat (bint Khayyat) – den første martyr 299
Ar-Rubai bint Muawwidh 303
Furayah bint Malik ibn Sinan al-Khudri 309
Umm Hisham bint Harithah ibn al-Numan 313
Umm Sad Kabshah bint Rafi Ansariyah 318
Umm Mundhir Salama bint Qays – den noble tante 325
Hind bint Utbah 329
Umm Sharik 334
Umm Hakim bint al-Harith 336
Ash-Shafa bint al-Harith – Den første kvindelige lærer i Islam 338
Khawlah bint Thalaba – den diskuterende kvinde 340
Umm Mihjan 343
Umamah bint Abu al-As – den noble og datter af den noble 345
Umaima bint Sabih – moren til hafizernes herre 348
Jamilah bint Sad ibn ar-Rabi – datteren af de ældste og de faldne for troen 352
Umm ad-Dahdah al-Ansariyah – den, som foretrak goderne i det Hinsides 355
Khawlah bint Hakim – nævnt i Koranen som troende 358
Umm Khalid bint Khalid – den sidste af kvinderne til at dø 362
Umm Atiyyah (Nusaybah bint al-Harith) – ledsageren med viden om islamisk ret, som kunne huske meget udenad 366
Atiqa bint Zayd – martyrernes hustru 369
Profetens døtre 372
Profeten som far 372
Zaynab den Ældre 374
Zaynabs opvækst 375
Frieri 376
I ægteskabshjemmet 377
Zaynab som mor 377
Adskillelse 378
Den vedholdende troende 379
Udvandringen 380
Sondringens dag 380
Holdning og krigen 384
Abu al-As som fange 385
Adskillelsen 386
Fange endnu en gang! 387
Hvordan flygtede han til Zaynab? 388
Den endelige adskillelse 391
Ruqayyah – kvinden af de to udvandringer 393
Den første udvandring 399
I paladset 401
Et kupforsøg 403
Uthman og Ruqayyah vender tilbage 405
Uthman og Ruqayyah – fra Abessinien til Medina 406
Afrejsen 407
Afskeden 408
Umm Kulthum – Dalens fange 409
Indledning 410
Den tredje af døtrene 411
Fruen af Profetens husstand 412
Gensidig boykot eller brud på forholdet 414
Boykottens afslutning og Khadijahs død 417
Udvandring 418
Ægteskab 418
Prøvelsen 419
De blev mødt med fiasko 422
Våbenhvilen ved Hudaybiyah 423
For hver periode er en bestemmelse 424
Fatima az-Zahra [bint Muhammad] – Sin fars mor 425
Hendes fødsel 425
Muhammads visdom 427
Hendes opvækst 429
Tidligt ansvar 430
En stor ulykke 433
Emigranten 434
Konvojens ankomst 436
Ali og Fatima 436
Ali ؓ 441
Koranen og kuren 444
Profetens husstand 448
Profetens kærlighed til Fatima 448
Fatima: En del af mig 451
De tre akser 453
Den sværeste og mest vanskelige adskillelse 457
Sammenfatning og konklusion 462

Vi glæder os til at hjælpe jer også!